• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


W sobotnie popołudnie 9 czerwca 2018 roku, ulicami Warszawy po raz 18 przeszła Parada Równości. Jest to coroczne święto społeczności LGBT. Jej organizatorzy upominają się również o prawa mniejszości wyznaniowych, etnicznych, osób z niepełnosprawnościami oraz wszystkich innych dyskryminowanych grup. Wśród manifestujących byli także przedstawiciele Unii Pracy.


Wśród postulatów parady były między innymi ochrona przed dyskryminacją i wykluczeniem, wzmocnienie ochrony prawnej przed mową i przestępstwami z nienawiści oraz małżeństwa i związki partnerskie dla wszystkich obywateli. Protestujący domagali się również otwartości wobec uchodźców i obcokrajowców, edukacji antydyskryminacyjnej, rzetelnej edukacji seksualnej i etyki w szkole a także zaostrzenia kar za przemoc na zwierzętach.