• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

W dniu 11 listopada 2018 roku, na terenie placu na rozdrożu w Warszawie, odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Ignacego Daszyńskiego. Nad pracami związanymi ze stworzeniem tego monumentu czuwał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Ignacego Daszyńskiego w skład którego wchodzili m.in. członkowie Unii Pracy.

Ignacy Daszyński był działaczem socjalistycznym i niepodległościowym oraz współzałożycielem Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej. W 1918 roku stanął na czele Tymczasowego Rządu Ludowego Rzeczypospolitej Polskiej. Przez wiele lat był posłem. W latach 1928–1930 piastował funkcję marszałka sejmu. Obok Józefa Piłsudskiego uznawany jest za jedengo z najwybitniejszych polityków lewicy niepodległościowej II Rzeczypospolitej.

Pomnik odlany z brązu ma wysokość 4,5 metra. Przedstawia on postać Ignacego Daszyńskiego opierającego się o mównicę. Granitowy cokół ma około 30 cm. Postawienie monumentu i zagospodarowanie otaczającego go skweru kosztowało 510,4 tys. zł, z czego 407 tys. zł pokryły dotacje z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Od lat uroczystości związane z 11 listopada były zawłaszczane przez prawicę, jakby lewica nie brała czynnego udziału w odzyskiwaniu niepodległości. Teraz każdy z sercem po lewej stronie ma gdzie zostawić kwiaty – podkreślają zgodnie członkowie Unii Pracy.