• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci kolegi

Wojciecha Budy
 
Od wielu lat Członek Wielkopolskiej Unii Pracy
Członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. H. Cegielskiego w Poznaniu
Uhonorowany Odznaczeniem przez Krajową Radę Spółdzielczą.
 
W imieniu wszystkich Członków Unii Pracy składamy  Rodzinie najszczersze Kondolencje.
 
Przewodniczący Unii Pracy

Waldemar Witkowski