• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Unia Pracy zaniepokojona jest mimo mijającego długiego okresu czasu marazmem i brakiem porozumienia dotyczącego słusznych oczekiwań poprawy spraw pracowniczych w oświacie i wzrostu wynagrodzenia kadry nauczycielskiej.