• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

My niżej podpisani, przewodniczący partii i środowisk lewicy polskiej, wyrażamy głębokie rozczarowanie faktem, iż kolejny raz nie powiodły się próby zjednoczenia lewicy przed zbliżającymi się kampaniami wyborczymi. Ze smutkiem odnotowujemy obecność SLD w Koalicji Europejskiej,  co w naszym przekonaniu jest decyzją pochopną i w dłuższej perspektywie, dla lewicy  szkodliwą. W konsekwencji powoduje kolejne podziały oraz prowadzi do wyeliminowania -  a z pewnością do marginalizacji  w politycznym dyskursie najbliższej  kampanii -  idei i programów  lewicy polskiej.
Poddanie się narracji ograniczonej do konfliktu pomiędzy prawicą konserwatywno-narodową i prawicą neoliberalną  redukuje polską politykę i debatę publiczną do wymiarów medialno-emocjonalnych.
Przyjęcie, jako jedynego, politycznego celu, „odsunięcie PiS od władzy”- bez  jakiejkolwiek refleksji  programowej nad kształtem polityki, którą opozycja, po ewentualnym zwycięstwie, planuje prowadzić -  jest wysoce niewystarczające. Lewica, podobnie jak wszystkie siły zwące się „ prodemokratycznymi”, opowiada się za obroną Konstytucji i spójnością Unii Europejskiej . Jednak  zastąpienie programu wyborczego dwoma słusznymi hasłami o najwyższym stopniu ogólności  prymitywizuje debatę publiczną i w konsekwencji obraża polskiego wyborcę.
Pozbawienie debaty politycznej fundamentalnych pytań o kształt, powinności i obowiązki państwa narodowego, koncepcję polskiej polityki zagranicznej, zakres integracji europejskiej,  relację państwo-kościół, zakres praw pracowniczych i socjalnych – sprowadza politykę polską wyłącznie do walki o władzę  i to w wymiarze czysto personalnym.
To przesądza, że   Koalicja Europejska jawi się jako porozumienia  elit partyjnych ponad preferencjami i oczekiwaniami wyborców. To też sprawia, że nasze środowiska, chociaż tworzyły razem z SLD lewicową koalicję, nie widzą dla siebie miejsca w tym projekcie politycznym.
Jednocześnie wyrażamy kolejny raz  nadzieję na porozumienie wszystkich partii, organizacji i środowisk lewicowych w Polsce, które doprowadzi do powstania wspólnej listy zjednoczonej lewicy na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej. Deklarujemy, że uczynimy wszystko by taka lista powstała.

 

UNIA PRACY

Waldemar Witkowski

Przewodniczący

Polska Lewica

Jacek Zdrojewski

Przewodniczący

Ruch Ludzi Lewicy

Lech Szymańczyk

Przewodniczący