• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Zapraszamy do zapoznania się z treścią listu naszego partyjnego kolegi, Zdzisława Grygiela, do Premier Rządu RP, Beaty Szydło. Tekst został opublikowany w Dzienniku Trybuna.

 

 

 

 

 

 

Opole, dnia 28.12.2015r
Szanowna Pani Premier

Słuchając Pani wystąpienia telewizyjnego związanego z symbolicznym przeka-zaniem do konsultacji Polskim rodzinom Ustawy Rodzina 500+ i ostatnich wywiadów odnosi się wrażenie, że Pani Rząd usilnie stara się grać na czas, tak by wspomniana Ustawa weszła jak najpóźniej w życie. Dla wielu Ustaw o charakterze ustrojowym już uchwalonych przez obecny Sejm odstąpiono od konsultacji, nie wystąpiono dla nich nawet o wymagane opinie odpowiednich instytucji. W ciągu jednego dnia (nocą) ko-rzystając z Inicjatywy Poselskiej były one uchwalane, podpisywane i publikowane, a prosta nie budząca społecznego sprzeciwu Ustawa Rodzina 500+, która była już po-noć gotowa we wrześniu, przechodzi szczególny tryb jako inicjatywa Rządowa. Od-nosi się wrażenie, że jest Pani zainteresowana by jak najdłużej propozycja ta była omawiana w mediach i by można było „nią grać”, nawet w walce z Trybunałem Kon-stytucyjnym. Jak długo można ludziom pokazywać ten obiecany przysłowiowy „cu-kierek”, zamiast go dać tym, dla których jest przeznaczony?

Ustawa o policji i służbach specjalnych, Ustawa o prokuraturze oraz Ustawa o mediach to akty prawne o ustrojowym znaczeniu i powinny być procedowane ze szczególną starannością. Tymczasem zastosowano dla nich szybką ścieżkę legislacyjną (Inicjatywa Poselska), bez konsultacji społecznych i zasięgania opinii odpowiednich instytucji. Z kolei prosta zmiana Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tak ważna dla osób zatrudnionych na najniższych wynagrodzeniach, która z powodzeniem mogła być uchwalona i opublikowana do 30 listopada 2015r będzie procedowana ze „szczególną starannością”, tak by zyskać znowu na czasie a dodatkowo przez rok powtarzać społeczeństwu co też władza chce Mu dać. Ustawy, które mają zabezpieczyć ludziom PiS-u stanowiska procedowane są również szybką ścież-ką (inicjatywa Poselska) tj. bez konsultacji, opinii i ekspertyz a Ustawa, która ma po-móc niezamożnym Polakom (ludziom będący ponoć przedmiotem Pani troski) procedowane są bardzo wolno. Miejmy nadzieję, że zdąży Pani partia uchwalić ją przynajmniej do 30 listopada 2016r.

Na zakończenie mam jeszcze jedno pytanie dotyczące Ustawy Rodzina 500+. Czy wyłączenie pierwszego dziecka z tego programu, który nie jest programem zwią-zanym z pomocą społeczną, nie spowoduje niekonstytucyjności tej Ustawy? Nie trak-tuje ona równo wszystkich dzieci w wieku do 18-tego roku życia. Myślę, że Ustawa ta powinna obejmować wszystkie dzieci do wyznaczonego wieku.

Przewodniczący Opolskiej
Rady Okręgowej Unii Pracy
Zdzisław Grygiel