• Poznaj nas bliżej!

    Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Opole dnia, 28.02.2019

Przywracanie i odbieranie godności


Minister Marcin Warchoł w wywiadzie dla money.pl stwierdził, że dzięki programowi 500+ ludzie odzyskają godność i trudno się z tym sądem nie zgodzić. W związku z tym rodzi się pytanie, kiedy działania Rządu będą nakierowane na przywracanie godności ludziom pracy, dzięki którym możemy cieszyć się tak znacznym wzrostem gospodarczym? Często za swoją ciężką pracę otrzymują Oni najniższe wynagrodzenie pomniejszone jeszcze o państwowy haracz (podatek) niewystarczające na utrzymanie rodziny, nawet przy zatrudnieniu dwóch osób. To sprawia, że często wielu z nich zmuszanych jest do korzystania z pomocy społecznej. Taka polityka podatkowa Rządu odziera ludzi pracy z godności. Jednym się godność przywraca zaś innych z niej się odziera. Czas wreszcie przy bardzo dobrej koniunkturze gospodarczej uporządkować kwestie podatkowe, w tym podatku dochodowego, co pozwoliłoby w wielu przypadkach na rozwiązanie problemu roszczeń płacowych różnych grup społecznych, w tym sprawy niskich emerytur bez podatku.
Najniższe wynagrodzenie powinno być zwolnione z podatku. Godne wynagrodzenie zachęcać będzie również wiele osób do powrotu na rodzimy rynek pracy. Pan Premier obiecuje Polakom europejskie wynagrodzenia w bliżej nieokreślonej przyszłości a dzisiaj pobierając haracz podatkowy od głodowego wynagrodzenia odziera ludzi pracy z godności.

Komentarz:

Unii Pracy w Opolu