+++Slideshow+++

  • Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Żegnamy Ryszarda Wajszczaka

Z głębokim żalem żegnamy naszego kolegę Ryszarda Wajszczaka, który zmarł w tym tygodniu. Był działaczem Unii Pracy w Okręgu Mazowieckim. Cześć jego pamięci.    

Biuro Krajowe UP

Apel do Grzegorza Schetyny

Warszawa, dnia 18.01.2018 r. 

 

Szanowny Pan
Grzegorz Schetyna
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej


Unia Pracy zwraca się z apelem do Platformy Obywatelskiej o podjęcie inicjatywy parlamentarnej zmierzającej do zmiany przepisów ustawy w poniżej określonych zakresach. Unia Pracy zawsze stała na stanowisku, że poziom płacy minimalnej powinien być jak najwyższy i stale rewaloryzowany. Niestety nasze wątpliwości budzi sposób jej ustalania przez Komisję Trójstronną. Mimo całego szacunku dla tego ciała, uważamy, że zbędnie zajmuje się tym zagadnieniem. Płaca minimalna powinna być ustalana z automatu, w taki sposób, że jej wysokość w danym roku stanowi 50 % średniej płacy z pierwszego półrocza roku ubiegłego. Taka metoda jest o wiele prostsza i skuteczniejsza, unikająca napięć w ramach Komisji Trójstronnej. Unia Pracy wnosi również do Pana Przewodniczącego o podjęcie inicjatywy zmierzającej do zmiany zapisów ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, w ten sposób, aby  o wysokości świadczeń oraz dopłat z funduszu  na dzieci pracowników nie decydowało kryterium dochodowe. Często zdarza się tak, że o pomocy dla dzieci decyduje przysłowiowa złotówka. Zniesienie kryterium dochodowego, ale tylko w zakresie pomocy dla dzieci, pozwoli pracodawcom i związkom zawodowym na bardziej swobodne i równe dzielenie środków na dzieci. Mamy nadzieję, że Platforma Obywatelska, w ramach popierania polityki prorodzinnej,  pochyli się nad tą słuszną inicjatywą, zmierzającą do tego, aby nie dzielić dzieci na lepsze i gorsze. Dziękujemy za zainteresowanie i oczekujemy od Pana Przewodniczącego podjęcia pilnych działań w proponowanych przez Unię Pracy powyższych inicjatywach.
        

Waldemar Witkowski

Przewodniczący Unii Pracy        

Apel do opozycji parlamentarnej

Unia Pracy wyraża swoją dezaprobatę, że tak duża ilość  posłów PO i Nowoczesnej nie wzięła udziału w środowym głosowaniu nad projektem liberalizującym przepisy dot. aborcji, grzebiąc tym samym słuszną inicjatywę obywatelską. Sytuacja ta wskazuje na brak rzeczywistej reprezentacji lewicy w Sejmie. Oczywiście przy obecnym układzie sił projekt tej ustawy i tak nie miałby szans na uchwalenie. Trudno stało się i nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem. Należy bardzo szybko podjąć kolejne działania wymazujące z pamięci te kompromitujące fakty.

Unia Pracy apeluje do klubów Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej o przygotowanie w trybie pilnym projektu ustawy, który dostrzegając aspekt liberalizacji aborcji, położy główny nacisk na rozwój propagowania antykoncepcji i świadomego wychowania seksualnego młodego pokolenia. 

Wyrażamy swoją gotowość do konsultacji przy opracowywaniu projektu proponowanej przez nas ustawy.

Waldemar Witkowski - przewodniczący UP

UP przeciwko represyjnym przepisom ustawy emerytalnej funkcjonariuszy służb mundurowych

11 stycznia 2018 r. Komitet Inicjatywy Ustawodawczej FSSM RP złożył w Kancelarii Sejmu RP ĆWIERĆ MILIONA podpisów poparcia dla zmiany bezprawnych, represyjnych przepisów ustawy emerytalnej funkcjonariuszy służb mundurowych. W manifestacji pod Sejmem z ramienia Unii Pracy uczestniczyli Andrzej Niski jeden z koordynatorów ogólnopolskich akcji zbierania podpisów oraz Darek Nowak i Marek Procki reprezentujący Zarząd UP.

Biuro Krajowe UP

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Dariusz Nowak - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 517 602 605
e-mail: uniapracy.org@wp.pl


Marek Procki - Sekretarz Generalny UP
tel: +48 509 680 520
e-mail: marekprocki@op.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Lewicowe Media

 

 

Facebook

Twitter

Logowanie

Register at Bookmaker William Hill