+++Slideshow+++

  • Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Stanowisko Unii Pracy w sprawie pracy w dni wolne

Unia Pracy wpisując się w ogólnopolską dyskusję na temat czasu pracy i pracy w niedziele stoi na stanowisku, że pracobiorca powinien sam decydować czy pracować w niedzielę. Sztandarowym hasłem Unii Pracy zawsze było „po pierwsze człowiek”, dlatego dajmy mu możliwość swobodnego decydowania o swoim życiu zawodowym. Wprowadzenie dwóch ustawowo wolnych od pracy niedziel w miesiącu nie jest dobrym rozwiązaniem, bo ogranicza prawa pracownicze i konsumenckie. Stanowi to tylko ukłon w kierunku instytucji Kościoła katolickiego, który w ostatnim okresie podjął krucjatę z laicyzacją, która jest ogólnoświatową tendencją w wysoko rozwiniętych krajach.

Opowiadamy się za pełną swobodą pracy w niedziele, ale z kodeksowymi regulacjami. Tygodniowy maksymalny czas pracy to 40 godzin a praca w dni wolne nieprzekraczająca 40 godzin miesięcznie , płatna według podwójnej stawki. Jeżeli pracownik etatowy nie chce pracować w dzień wolny można stworzyć mechanizm zatrudniania emerytów, którzy będą mieli możliwość dorobienia. Takie rozwiązanie daje możliwość pracobiorcy i pracodawcy współdecydowania o rynku pracy o ponadnormatywnym czasie pracy.

Waldemar Witkowski – przewodniczący Unii Pracy

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Dariusz Nowak - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 517 602 605
e-mail: uniapracy.org@wp.pl


Marek Procki - Sekretarz Generalny UP
tel: +48 509 680 520
e-mail: marekprocki@op.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Lewicowe Media

 

 

Facebook

Twitter

Logowanie

Register at Bookmaker William Hill