+++Slideshow+++

  • Poznaj nas bliżej!

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Apel do Pani Premier w sprawie wycinki drzew

Warszawa, dnia 27.02.2017 r.

Prezes Rady Ministrów
Beata Szydło


W imieniu Unii Pracy, zwracam się do Pani Premier, o spowodowanie zmian w kontrowersyjnej nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, dotyczącej wycinki drzew na prywatnych posesjach.

Założenia nowelizacji rzeczonej ustawy wydają się być słuszne, jednak stwarzają możliwość obejścia prawa, co skutkuje nadmierną i niekontrolowaną wycinką drzew jaka ma miejsce od momentu funkcjonowania zmian.

Aby temu przeciwdziałać, Unia Pracy proponuje wprowadzenie do ustawy następujących elementów:
1. Wycinka drzew musi być ewidencjonowana poprzez zgłoszenie wydziałowi ochrony środowiska właściwego urzędu gminy (dzielnicy) z 14 dniowym wyprzedzeniem.
2. W przypadku dokonania wycinki drzew na działce lub posesji, nie można prowadzić żadnej działalności inwestycyjnej i gospodarczej przez okres 5 lat, niezależnie od tego czy nieruchomość po wycince została zbyta nowemu właścicielowi. 

Jeżeli dwa powyższe warunki nie zostaną spełnione stosujemy system kar przewidzianych w ustawie przed nowelizacją.
Liczę, że Pani Premier dostrzega słuszność naszych postulatów, które mogą się przyczynić do ograniczenia nadmiernej wycinki drzew.


Waldemar Witkowski – Przewodniczący UP

Chcesz zostać członkiem Unii Pracy? - Skontaktuj się z nami!

Dariusz Nowak - dyrektor Biura Krajowego UP
tel: +48 517 602 605
e-mail: uniapracy.org@wp.pl


Marek Procki - Sekretarz Generalny UP
tel: +48 509 680 520
e-mail: marekprocki@op.pl

Elżbieta Zakrzewska - przewodnicząca Rady Krajowej UP
tel: +48 600 334 611

e-mail: elzbieta_zakrzewska@interia.pl

Lewicowe Media

 

 

Facebook

Twitter

Logowanie

Register at Bookmaker William Hill